W poniedziałek 30 października br., w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej, odbyła uroczystość podsumowująca akcję „Odblaskowa szkoła”, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji wspierających realizację zadań w ramach programu.
Na wstępie dyrekto szkoły Dariusz Węglowski  powitał przybyłych gości, wśród których byli: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz,  przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podkom. Jacek Wójcik Kierownik Referatu Drogowego oraz st. sierż Paweł Masłoń. Znacząca była także obecność rodziców, którzy również zostali ciepło powitani.
W początkowej części spotkania nauczycielka szkoły, a zarazem koordynator konkursu Renata Sojka podsumowała wszystkie przedsięwzięcia, podjęte przez szkołę w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” na przełomie września i października.

Najważniejsze z nich to:

  • działania informacyjne w szkole i lokalnych mediach;
  • odblaskowe ognisko;
  • akcje „Kierowco, zwolnij przed przejściem, Bezpieczni dziadkowie, Odblaskowy happening”;
  • ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz konkurs plastyczny.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie uczniów klasy III pt. „Bądź widoczny i bezpieczny w drodze do szkoły”. Dzieci  przypominały w nim o konieczności noszenia odblasków i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inscenizację przygotowała nauczycielka Publicznej Szkoły Poldstawowej w Nieczajnie Górnej Małgorzata Zaucha, a zakończył ją występ zespołu tanecznego „Odblaskowi” z  klasy VI.

%foto UMDT  %foto UMDT

Po części artystycznej nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnoszkolnego konkursu plastycznego „Odblaskowo, Widocznie, Bezpiecznie” dla klas I –III i IV – VII, który szczegółowo omówiła pani Dorota Grzesik. W ramach tej akcji odbył się także konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, przeprowadzony przez p. Bernadetę Pabian. Zwycięzcami okazali się uczniowie, którzy w bieżącym roku zwyciężyli na etapie gminnym, powiatowym i awansowali do finału wojewódzkiego w Mikluszowicach  Ogólnopolskiego Turnieju BRD.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uczniom tak bardzo spodobało się noszenie odblasków, że postanowili zaprojektować własne odblaskowe stroje i zorganizować odblaskową rewię mody. Do pokazu „odblaskowej mody” przygotowało się 15 modeli i modelek. Na wybiegu zrobiło się kolorowo i odblaskowo. Uczniowie zaskoczyli pomysłowością i zaangażowaniem. Jury, w skład którego weszli obecni goście, Dyrektor CUW Marta Chrabąszcz, oraz policjanci Jacek Wójcik i Paweł Masłoń, z trudem wybrało najbardziej odblaskowe prezentacje. Wszyscy uczestnicy pokazu zostali nagrodzeni przez funkcjonariuszy policji odblaskowymi upominkami.

%foto UMDT  %foto UMDT

Na zakończenie Dyrektor CUW Marta Chrabąszcz, reprezentująca także Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej,  podziękowała  wszystkim zaangażowanym wychowawcom za podejmowane działania w trakcie trwania małopolskiego konkursu „Odblaskowa szkoła” i życzyła dalszych sukcesów. Słowa uznania i podziękowania za liczne przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa skierował także do uczniów i nauczycieli podkom. Jacek Wójcik, który życzył im dalszych pomysłów w utrwalaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym.

%foto UMDT  %foto UMDT

Udział naszej szkoły w VIII edycji małopolskiego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” przyniósł wiele wymiernych korzyści uczniom. Osoby zaangażowane w projekt w Nieczajnie Górnej wyrażają nadzieję, że podjęte działania w ramach konkursu przyczynią się do zachowania większego bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, a noszenie odblasków stanie się świadomym ich obowiązkiem.