Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z organizacją partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 (PO PŻ) zapewnił pomoc żywnościową dla 1099 osób z terenu Gmina Dąbrowa Tarnowska. W okresie od lutego 2021 r. do października 2021 r. pracownicy socjalni MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy przygotowali i wydali 1099 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. W sumie osoby objęte pomocą otrzymały 46 654,7 ton żywności.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że planowane jest rozpoczęcie od grudnia 2021 r. nowego Podprogramu 2021w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PO PŻ)

Dystrybucja artykułów spożywczych z Podprogramu 2021 rozpocznie się od grudnia 2021 r. do maja 2022 r.

Zestaw na osobę w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w ilości 28,17 kg, w skład których wchodzi:

 • Groszek
 • Koncentrat pomidorowy
 • Powidła śliwkowe
 • Makaron jajeczny
 • Kasza jęczmienna
 • Mleko
 • Szynka drobiowa
 • Szynka Wieprzowa
 • Filet z makreli
 • Cukier
 • Olej.

Szczegółowe informacje o planowanym rozpoczęciu i zasadach kwalifikacji do Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym(PO PŻ) będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej tut. Ośrodka.

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobą najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logotypy Podsumowanie realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020 Podprogram 2020