W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbyły się wybory na sołtysa 12 sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Do udziału w wyborach uprawnionych było 7425 mieszkańców sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. W wyborach wzięło udział 2015 mieszkańców Gminy. Wyniki wyborów nie są jeszcze prawomocne, ponieważ zgodnie ze statutami sołectw wyborcy mają możliwość wniesienia protestu w ciągu 7 dni od dnia wyborów. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną wręczone nowo wybranym sołtysom zaświadczenia potwierdzające wybór.

Na kadencję 2019 – 2024  sołtysami  w poszczególnych  sołectwach zostali wybrani:

 • Brnik – Stanisław Król
 • Gruszów Mały – Barbara Chmiel
 • Gruszów Wielki – Józefa Taraska
 • Laskówka Chorąska – Jacek Świątek
 • Lipiny – Tadeusz Krawczyk
 • Morzychna – Bernadetta Mrówka
 • Nieczajna Górna – Jan Bąba
 • Nieczajna Dolna – Czesław Podosek
 • Smęgorzów – Bogusława Bator
 • Sutków – Halina Gąciarz
 • Szarwark – Marta Mędala
 • Żelazówka – Kazimierz Pinas

Po uprawomocnieniu się wyników wyborów sołtysów zostaną zwołane zebrania wiejskie, na których w głosowaniach tajnych zostaną wybrane Rady Sołeckie, które będą pełnić funkcje pomocniczo – doradcze wobec sołtysa oraz wspomagać jego działania. Wszystkim sołtysom  gratulujemy i życzymy  owocnej pracy na rzecz lokalnej  społeczności.

współzawodnictwo sołectw Podsumowanie wyborów sołtysów w Gminie Dąbrowa Tarnowska