Drodzy Uczniowie i Rodzice, Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

Dzisiaj 26 czerwca 2015 r. we wszystkich szkołach kończy się Rok Szkolny 2014/2015. Czy był to pierwszy, kolejny, czy ostatni rok edukacji – każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy i wysiłku.
Sukcesy i radości są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu. Teraz wszyscy odczuwamy radość i satysfakcję z osiągnięć minionych dziesięciu miesięcy.

Dyrekcji i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty serdecznie dziękujemy za efektywną pracę, a Radzie Rodziców i wszystkim innym rodzicom za współpracę ze szkołą i samorządem gminnym, za wspieranie działań szkoły, służenie swoją radą i pomocą.
Uczniom zaś gratulujemy zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kierujemy do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł różnorakie sukcesy w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i sportowych.

Dzisiaj rozpoczynają się wakacje. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań. Odebrane dzisiaj świadectwa są ukoronowaniem Waszej pracy. Część z Was powróci do tej szkoły we wrześniu, zaś absolwenci opuszczą jej mury, a wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap w edukacji.

Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Na wakacyjny czas życzymy Wszystkim: dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jacek Sarat
Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisław Ryczek
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej