Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutym, uciekając przed wojną, może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne.
Kwota świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przyznawana jest osobom posiadającym nadany numer PESEL.
Wnioski można składać w budynku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a.
Jednorazowa kwota 300 zł przeznaczona ma być na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie czy środki higieny osobistej.
Warunkiem jej otrzymania jest przekroczenie granicy bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku i wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski (przetłumaczone na język ukraiński) o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w budynku w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15a w punkcie informacyjnym MOPSiWR (na parterze):
– w poniedziałek w godzinach od 08:00 do 16:00
– od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Wypełniając wniosek, należy podać m.in. swoje imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, datę wyjazdu do Polski, numer PESEL oraz aktualny adres pobytu.

Należy wpisać numer konta bankowego, na które trafi przelew przyznanego świadczenia.

Wniosek można pobrać z załącznika poniżej.

 WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

PDF ICO1 Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy  (jednorazowe świadczenie pieniężne)

Word ico Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy  (jednorazowe świadczenie pieniężne)