Obniżająca się temperatura związana z okresem zimowym, naraża osoby bezdomne i samotne na wychłodzenie organizmu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Również osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, przebywające często w nieodpowiednich miejscach są narażone na skutki działania niskich temperatur.
W tym okresie szczególnie ważne jest monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również skuteczna współpraca, która powala na szybką reakcję i wdrożenie niezbędnych działań.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących, zagrożonych wychłodzeniem organizmu, którzy wymagają udzielenia pomocy i szczególnego wsparcia. Zwracajmy uwagę w otoczeniu, na ulicy na osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych. W każdym takim przypadku należy zareagować i niezwłocznie informować właściwe służby. Może to być policja, można powiadomić pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej telefonicznie pod numerami: 14 657 83 83, 571 336 500 w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub osobiście w siedzibie, przy ul. Kościuszki 15A.

W każdym przypadku konieczności przyjścia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, z założoną maseczką na twarz lub szalikiem, chustą w celu zasłonięcia ust i nosa (zasady obowiązkowe).

Nie bądźmy obojętni na los osób potrzebujących!

Należy pamiętać, że ważna jest szybka reakcja, jeden telefon może uratować komuś życie.

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc pod numery alarmowe:

  • 112 – Europejski Numer Alarmowy
  • 997 – Policja

Przypominamy, że osoby bezdomne lub znajdujące się sytuacjach kryzysowych przebywające na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą otrzymać pomoc w formie schronienia lub posiłku (po wcześniejszym zgłoszeniu się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej poniżej podaje wykaz ośrodków doraźnego wsparcia w razie sytuacji kryzysowych dla osób bezdomnych, samotnych i bezradnych.

Nazwa placówki Adres Telefon Podstawa współpracy
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębica ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica 506 026 287 Zawarta umowa z MOPSiWR  w Dąbrowie Tarnowskiej,
czynne całą dobę
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębica ul. Św. Brata Alberta 2, 39 – 200 Dębica, 504 065 596 Zawarta umowa z MOPSiWR  w Dąbrowie Tarnowskiej,
czynne całą dobę
Łaźnia dla Bezdomnych ul. Bandrowskiego 26, 33-100 Tarnów 602 650 904 Pon, Wt, Śr, 9:30 – 13:00
Czw, Pt, 13:30 – 17:00
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Nizinach Niziny 66A, 28-142 Tuczępy 41 260 71 37 Zawarta umowa z MOPSiWR  w Dąbrowie Tarnowskiej
czynne całą dobę