W piątek 15 czerwca br. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” realizowało projekt szkoleniowy pn. „Osoby niepełnosprawne pełnowartościowymi uczestnikami życia społecznego”. W szkoleniu, które przeprowadzone zostało w Hotelu Cristal Park wzięło udział 70 osób, z czego co najmniej 20 osób stanowiły osoby z grup defaworyzowanych takie jak osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i osoby z grup wiekowych 18-25 lat i powyżej 50 roku życia. Szkolenie otworzyła Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska. Słowa powitania skierował do zebranych Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który w przeszłości był Prezesem tego towarzyszenia.

Podczas szkolenia zapewniono udział ekspertów i trenerów, w tym: psychologa, prawnika, osoby posiadającej doświadczenie w pracy w sektorze opieki społecznej z osobami niepełnosprawnymi. Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem obecnych. Zadbano o komfort uczestników, wśród których byli także podopieczni Dziennego Domu Senior +. Uczestnicy szkolenia otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety, a Hotel „Cristal Park”.
O zapewnienie posiłków w tym obiadu podczas bloku szkoleń zadbała Restauracja „Cristal Park”.

DSC 0627 „Pomocna Dłoń” organizatorem warsztatów szkoleniowych pn. „Osoby niepełnosprawne pełnowartościowymi uczestnikami życia społecznego”

Na realizację projektu Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 8240,00 zł w ramach Lokalnej Grupy Działania „Prowent” z Mielca.

DSC 0639 „Pomocna Dłoń” organizatorem warsztatów szkoleniowych pn. „Osoby niepełnosprawne pełnowartościowymi uczestnikami życia społecznego”

 

Loga UE Leader+ PROWENT Rzeszow PROW DT 500 „Pomocna Dłoń” organizatorem warsztatów szkoleniowych pn. „Osoby niepełnosprawne pełnowartościowymi uczestnikami życia społecznego”