Bardzo miło jest nam poinformować, iż wniosek pt. Rozwój i popularyzacja sportu dla wszystkich złożony przez klub MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska w ramach konkursu PROO1A ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności został zakwalifikowany do realizacji.
Kwota dofinansowania jaką klub otrzymał wynosi 505 000 tysięcy złotych!!
W ramach tegorocznego konkursu do wstępnej oceny zgłoszonych zostało 2281 wniosków. Do drugiego etapu wniosków pełnych zostało wybranych 109, z  których 59 zarekomendowano do dofinansowania. Cieszymy się bardzo bo właśnie na 42 pozycji z notą 98 punktów znalazł się nasz wniosek. 

W tym miejscu kierujemy podziękowania dla Pana Posła Wiesława Krajewskiego za pomoc i wsparcie w pozyskanie środków finansowych dla naszego klubu. Dziękujemy także Pani Annie Olszówce – doradcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Tarnowie przy Fundacji im. Hetmana Jana Zamojskiego, oraz Pani Magdalenie Bobro za pomoc podczas pisania wniosku.

Przed nami etap  podpisania umowy oraz realizacji, a o szczegółach będziemy informować w kolejnych postach.

NIW wyniki Ponad 500 tys. dofinansowania dla DąbroviiSfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata2018-2030 PROO,
Priorytet 1 a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021