Gmina Dąbrowa Tarnowska przed sezonem grzewczym 2018/2019 przeprowadziła działanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018 przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Realizacja zadania pozwoliła na likwidację 90 przestarzałych, nieekologicznych kotłów/pieców węglowych. Na ich miejsce zostało zamontowane 84 sztuki nowoczesnych kotłów gazowych kondensacyjnych. Działanie to pozwoliło na redukcje emisji równoważnej do atmosfery w ilości niemalże 40 ton w skali roku.

Wartość przeprowadzonego zadania wyniosła: 754 900,33 zł, z czego udział finansowy wygląda w następujący sposób. Udział środków Gminy Dąbrowa Tarnowska: 150 000,00 zł, udział środków, 241 100,40 dotacja ze środków WFOŚiGW w Krakowie, pozostałe koszty zostały poniesione przez mieszkańców dokonywujących wymianę ogrzewania w gospodarstwach domowych.

%foto UMDT  %foto UMDT