POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia co następuje:

Postanowienie komisarza o TKW 20180910 1705 KOM11 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczychPostanowienie komisarza o TKW 20180910 1705 KOM121 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

W dniu 11.09.2018 r. na posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej dokonano wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej z uwzględnieniem funkcji:

Lp. Imię i nazwisko Zgłoszona/y przez Funkcja w MKW
1. Kazimierz Kozioł KKW PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Przewodniczący MKW
2. Wioletta Lech KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO Z-ca Przewodniczącego MKW
3. Agnieszka Halina Drąg KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO Członek MKW
4. Barbara Ewa Gawle KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Członek MKW
5. Sylwia Maria Guca KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDU POWIŚLA DĄBROWSKIEGO Członek MKW
6. Zofia Lechowicz KOMITET WYBORCZY PSL Członek MKW
7. Justyna Teresa Morawiec KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ Członek MKW
8. Paulina Klaudia Ohratka KWW PRAWICA POWIŚLA DĄBROWSKIEGO Członek MKW
9. Łukasz Kamil Walczak KWW NIEZALEŻNI ZIEMI DĄBROWSKIEJ Członek MKW

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej będą pełnione w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w pok. nr 7.
O terminach dyżurów Komisja poinformuje w najbliższym czasie.