W dniu 21 grudnia br. uruchomione zostało postępowanie przetargowe na „opracowanie szesnastu kompletnych wielobranżowych koncepcji architektoniczno – urbanistycznych” dla nieruchomości, które zostały oraz zostaną aportowane przez Gminy do SIM Małopolska. Termin składania ofert upłynie 11 stycznia 2022 roku o godz. 10:00.

W ramach „koncepcji architektoniczno-urbanistycznej” dla Inwestycji realizowanych na terenie Gmin opracowane zostaną przede wszystkim: koncepcja budynku (struktura, rozkład, wizualizacja wstępna inwestycji) oraz koncepcja zagospodarowania terenu inwestycji wraz z całą infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania budynków (drogi, parkingi, mała architektura, plac zabaw, zieleń itp.). Opracowane zostaną również związane z powyższymi koncepcjami dokumenty dodatkowe takie jak analiza nasłonecznienia lokali i przesłaniania budynku oraz inwentaryzacja zieleni.

Przetarg podzielony został na 6 części – odpowiednio dla grup gmin:

Brzesko, Gorlice, Ciężkowice
Ryglice, Trzciana, Gnojnik
Dąbrowa Tarnowska, Wierzchosławice, Borzęcin
Rabka-Zdrój, Stary Sącz, Korzenna
Wieliczka, Miechów
Tuchów, Zakliczyn

Szczegóły postępowania przetargowego dostępne na stronie:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=2e31858d-3710-43f3-b2f8-d2e22f60f8b6

SIM Postępowanie przetargowe na „opracowanie szesnastu kompletnych wielobranżowych koncepcji architektoniczno   urbanistycznych” w ramach SIM