Planujesz termomodernizację budynku? Potrzebujesz wsparcia w tym przedsięwzięciu? Zainteresuj się możliwościami, które stwarzają szeroko zakrojone programy pomocowe.
Najważniejsze z obecnych to: Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR): https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/
Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy:

  • premia termomodernizacyjna;
  • premia remontowa;
  • premia kompensacyjna.

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Program Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotację można otrzymać m.in. na docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową oraz audyt energetyczny.

Ulga termomodernizacyjna
Niezależnie od głównych programów wsparcia, będąc podatnikiem, rozważ skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.
Limit wydatków: 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT

Źródło oraz aktualizacje dot. programów: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-na-termomodernizacje-budynku