Urząd Miejski informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Nr 264.302.2015 z dnia 18.09.2015 r. dla pierwszych 50 pełnoletnich osób, które w dniach od 21 do 30 września br. potwierdzą swój Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej przeznacza się po 1 szt. urządzenia – PENDRIVE 4GB. Warunkiem otrzymania PENDRIVA jest wizyta w Urzędzie z ważnym dowodem osobistym lub paszportem, poprawne potwierdzenie Profilu Zaufanego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz podpis na potwierdzeniu odbioru urządzenia.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA www.epuap.gov.pl
www epuap gov pl Potwierdź swój Profil Zaufany a otrzymasz PENDRIVA

Plakat 1 Profil Zaufany 1000 Potwierdź swój Profil Zaufany a otrzymasz PENDRIVA

Na PENDRIVIE zamieszczone są informacje odnośnie możliwości korzystania z platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego.

W w/w okresie osoba, która skorzysta z możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego może otrzymać tylko 1 szt. PENDRIVA.

Wniosek o Profil Zaufany może zostać złożony na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl .

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych znajduje się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na parterze.

Zarządzenie nie dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Zarządzenie Nr 264.302.2015 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
z dnia 18.09.2015 r.w sprawie przeznaczenia 50 szt. urządzeń typu PENDRIVE 4 GB na promocję założenia Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i uzyskają na to zgodę ministra.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

1. schemat korzystanie z ePUAP v2 Potwierdź swój Profil Zaufany a otrzymasz PENDRIVA

 

Rys. 1. Korzystanie z systemu ePUAP

Kto może założyć profil zaufany i czy jest on dostępny bez dodatkowych opłat?

Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

2. schemat zakladanie konta na ePUAP v2 Potwierdź swój Profil Zaufany a otrzymasz PENDRIVA

Rys. 2. Zakładanie konta w systemie ePUAP

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego

Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na mocy ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym profil zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Profil zaufany

  • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;
  • jest bezpłatny,
  • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
  • umożliwia składanie oświadczeń woli.

Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy profilu zaufanego będzie korzystne także dla administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.