Urząd Miejski informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Nr 264.302.2015 z dnia 18.09.2015 r. dla pierwszych 50 pełnoletnich osób, które w dniach od 21 do 30 września br. potwierdzą swój Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej przeznacza się po 1 szt. urządzenia – PENDRIVE 4GB. Warunkiem otrzymania PENDRIVA jest wizyta w Urzędzie z ważnym dowodem osobistym lub paszportem, poprawne potwierdzenie Profilu Zaufanego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz podpis na potwierdzeniu odbioru urządzenia.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA www.epuap.gov.pl
%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT

Na PENDRIVIE zamieszczone są informacje odnośnie możliwości korzystania z platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego.

W w/w okresie osoba, która skorzysta z możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego może otrzymać tylko 1 szt. PENDRIVA.

Wniosek o Profil Zaufany może zostać złożony na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl .

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych znajduje się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na parterze.

Zarządzenie nie dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Zarządzenie Nr 264.302.2015 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
z dnia 18.09.2015 r.w sprawie przeznaczenia 50 szt. urządzeń typu PENDRIVE 4 GB na promocję założenia Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista jest dostępna w systemie ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i uzyskają na to zgodę ministra.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

%foto UMDT  %foto UMDT

 

Rys. 1. Korzystanie z systemu ePUAP

Kto może założyć profil zaufany i czy jest on dostępny bez dodatkowych opłat?

Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

%foto UMDT  %foto UMDT

Rys. 2. Zakładanie konta w systemie ePUAP

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego

Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na mocy ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym profil zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Profil zaufany

  • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;
  • jest bezpłatny,
  • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
  • umożliwia składanie oświadczeń woli.

Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy profilu zaufanego będzie korzystne także dla administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.