„Razem w przyszłość” to projekt edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim w ramach programu POWER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.” Na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 64 604,25 zł.
Założeniem projektu jest rozwój i poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, przygotowanie kadry do wdrożenia innowacji edukacyjnych na swoich przedmiotach oraz wymianę doświadczeń ze szkołami europejskimi.
Przed planowanymi mobilnościami 5 nauczycieli brało udział w stacjonarnym kursie językowym, którego celem było opanowanie  języka angielskiego w stopniu pozwalającym na udział w szkoleniach zagranicznych.

W styczniu panie Katarzyna Partyńska, Marta Gadziała i Elżbieta Kaczocha uczestniczyły w kursie „Fluency&Language Development for Educational Staff” na Malcie. Efektem tego działania był rozwój umiejętności w zakresie wymowy, słownictwa i gramatyki.   Dobór metod i technik nauczania znacząco wpłynął na poprawę płynności i pewności w posługiwaniu się językiem.

Panie Małgorzata Zaucha i Ewa Kijowska wzięły udział w szkoleniu  „CLIL in Primary School: Make it work, make it effective” we Florencji. Kurs wyposażył nauczycieli w pomysły,  strategie i działania dotyczące implementacji języka obcego na różnych przedmiotach.

„ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”  to ostatnia mobilność, której uczestnikami byli pan Marcin Jarzwiec i pani Barbara Kogut. 30-godzinne szkolenie miało za zadanie pokazać jak efektywnie używać narzędzi ICT, aby promować naukę, współpracę i kreatywność na różnych jednostkach lekcyjnych.  Uczestnicy poznali nowoczesne metody i techniki pracy, które mają na celu rozbudzenie zainteresowania oraz twórczego myślenia u uczniów.

Nabyte podczas kursów nowe umiejętności będą wykorzystywane  w codziennej praktyce dydaktycznej, co wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły. Dzięki temu nasza placówka zyska status miejsca dobrze wyposażającego uczniów w wiedzę oraz stale rozwijającego się, z warsztatem pracy dorównującym standardom europejskim.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2022 roku.

1 287539693 1221950441675509 5360255750049259813 n POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej w Gruszowie Wielkim 2 Photo Nadales 675.870.521521940 POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej w Gruszowie Wielkim 3 279224704 294286506226770 6751137711402980015 n POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej w Gruszowie Wielkim 4 Photo Löffler 675.956.173947312 POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej w Gruszowie Wielkim 5 279937506 776195763367341 7167141866627695499 n1 POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej w Gruszowie Wielkim