Uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny została odprawiona przez ks. Stanisława Cyrana proboszcza dąbrowskiej parafii.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do dąbrowskiego Parku Miejskiego im, 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Tam pod “Pomnikiem ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy w latach wojny 1914-1918 i 1920″ wszyscy wspólnie świętowali tę wyjątkową dla nas wszystkich rocznicę.

Apel patriotyczny, który odbył się na „Placu Walczących o Niepodległą Polskę” rozpoczął Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Powitał zaproszonych gości i licznie zgromadzonych mieszkańców naszego powiatu. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Głos zabrali również posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn i Wiesław Krajewski, Senator RP Kazimierz Wiatr, II Wojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, a także przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej i Zastępca Dowódcy VI Brygady Powietrznodesantowej płk Artur Wiatrowski.

Część patriotyczną uroczystości poprowadził Rafał Szydłowski Wiceprezes Zarządu PTG „Sokół – Świat Pracy”.

Wieńce, wiązanki i znicze złożyli:

 • Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
 • Senator RP Kazimierz Wiatr
 • Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn
 • Ryszard Pagacz Wojewoda Małopolski
 • Piotr Milczanowski główny specjalista w Biurze Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 • płk Artur Wiatrowski  Zastępca Dowódcy VI Brygady Powietrznodesantowej,  ppłk Andrzej Korytko Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie, major Paweł Grabarek  Komendant Straży Granicznej w Tarnowie, mjr Mariusz Wolak Zastępca Dowódcy 111 Batalionu Lekkiej Piechoty w Krakowie, 11 Małopolskiej Brygady Terytorialnej
 • Kapitan Marek Wajda Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie
 • w imieniu Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza Tadeusz Kwiatkowski – Wiceprezydent Tarnowa
 • Delegacja samorządu powiatowego na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Martą Chrabąszcz, Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Wicestarostą Krzysztofem Brykiem oraz samorządu gminnego na czele z Burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim i Magdaleną Ryczek Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
 • Przedstawiciel Rodzin Katyńskich Mieczysław Śliski
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Stowarzyszenie Strzelec Dąbrowa Tarnowska
 • Jednostka Strzelecka Strzelec JS 2083 oraz Żołnierze 11 Małopolskiej Obrony Terytorialnej i Orlęta z Lubasza, Drużyna Orląt z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelazówce
 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Oddziału Powiatowego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej
 • delegacja Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Delegacja Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
 • Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kupieninie
 • KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół im. W. Reymonta w Brniu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 • w imieniu Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca kwiaty złożyli współpracownicy
 • Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
 • Zarząd Powiatowy PSL
 • Urząd Gminy w Radgoszczy
 • Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy”

11 listopadowe obchody tradycyjnie uświetniły liczne poczty sztandarowe:

 • poczet sztandarowy z flagą narodową wystawiony przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego,
 • poczet sztandarowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 • poczet sztandarowy Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Drużyny Orląt przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelazówce,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej,
 • poczet sztandarowy OSP w Żelazówce,
 • poczet sztandarowy OSP w Laskówce Chorąskiej,
 • poczet sztandarowy OSP w Nieczajnie Górnej,
 • poczet sztandarowy OSP Dąbrowa Tarnowska,
 • poczet sztandarowy Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Generała Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej
 • poczet sztandarowy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska
 • poczet sztandarowy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej

Organizatorzy tegorocznych obchodów serdecznie dziękują wszystkim delegacjom i pocztom sztandarowym za przybycie i tak liczny udział w uroczystości. Szczególnie Komendzie Powiatowej Policji za kierowanie ruchem pojazdów podczas uroczystości, Orkiestrze Dąbrowskiego Domu Kultury pod batutą Pana Kamila Banasia, Kompani Honorowej Straży Pożarnej pod dowództwem Bartłomieja Pytki, Jednostce Strzeleckiej JS 2083 im. Generała Kukiela za pełnienie warty przy pomniku, młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki za niesienie flagi narodowej, młodzieży z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego za niesienie flagi narodowej oraz asystę przy składaniu wieńców i program artystyczny.

Tekst: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

DSC 00991 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01021 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01031 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01121 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01151 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01171 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01191 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01201 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01221 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01231 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01251 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01261 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01271 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01281 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01291 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01301 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 01311 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0132 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0136 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0137 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0141 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0153 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0155 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0159 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0172 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0174 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0176 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0181 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0183 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0185 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0187 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0188 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0191 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0193 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0194 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0197 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0201 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0202 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0203 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0204 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0205 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0206 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0207 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0208 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0209 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0211 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0212 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0215 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0217 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0218 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0225 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0228 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0234 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0240 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0242 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0248 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0256 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0257 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0258 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0259 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0260 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0261 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0262 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0263 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0264 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0265 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0266 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0267 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0270 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0271 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0272 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0273 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0274 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0277 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0285 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0288 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0293 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0294 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0295 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0297 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0301 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0308 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0311 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0317 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0322 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0325 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0330 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0340 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0349 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0350 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0356 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0358 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0360 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0366 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0369 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0372 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0374 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0376 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0380 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0382 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0387 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0388 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0394 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0397 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0398 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0401 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0403 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0404 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0408 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0410 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0411 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0414 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0417 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0418 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0421 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0422 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0425 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0428 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0430 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0431 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0432 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0436 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0437 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0438 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0440 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0442 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0444 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0446 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0448 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0450 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0451 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0455 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0456 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0458 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0460 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0462 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0464 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0466 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0470 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0471 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0472 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0473 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0474 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0477 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0478 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0481 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0482 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0483 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0486 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0487 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0494 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0501 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0507 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0510 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0520 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0525 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0534 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości DSC 0535 Powiat Dąbrowski uczcił 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości