12 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny odbył się finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, który był realizowany przez policjantów dąbrowskiej „drogówki” podkom. Jacka Wójcika, st. asp. Jarosława Czupryny, asp. Michała Białkowskiego oraz sierż. sztab. Pawła Stankiewicza przy współudziale Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie.
Założeniem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Niemniej ważne jest utrwalanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sam turniej był wieloetapowy i poprzez eliminacje szkolne oraz gminne zwycięskie drużyny awansowały do finału powiatowego. Finał składał się z dwóch etapów: rozwiązywania testu wiedzy oraz jazdy rowerem po torze sprawnościowym.
Organizatorzy dzięki wsparciu samorządów zapewnili uczestnikom i zaproszonym gościom słodki poczęstunek. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju otrzymał nagrodę rzeczową. Na uwagę zasługuje fakt, ze dzięki wsparciu idei turnieju przez osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym nagrody za zajęcie miejsc na podium były bardzo cenne, a najlepsi uczestnicy dodatkowo otrzymali rowery.
Nagrody wręczał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinsp. Bogusław Chmielarz oraz Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski oraz przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy, dyrekcja szkoły – gospodarze turnieju oraz przedstawiciele dąbrowskiej Policji, która była organizatorem turnieju.

%foto UMDT %foto UMDT

W finale udział wzięło 43 uczniów z 12 placówek z terenu powiatu dąbrowskiego.

Najlepszymi okazali się:

 • w kategorii szkół podstawowych:
  – I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej,  w składzie: Justyna Maziarz, Marlena Maziarz, Kamil Wybraniec, Wiktor Wybraniec ; Opiekun drużyny: mgr Renata Sojka;

  – II miejsce – Szkoła Podstawowa w Luszowicach , w składzie: Gabriela Bartoń, Marcelina Kalak, Krystian Warias, Michał Biel; Opiekun drużyny: mgr Renata Klimek;
  – III miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczucinie, w składzie:  Zofia Jarosz, Emilia Szczęch, Tymoteusz Ryk, Sebastian Wala; Opiekun drużyny: mgr Wojciech Krukowski;
  – IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej;
  – V miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolesławiu;
  – VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie;
  – VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Pilczy Żelichowskiej;
 • W kategorii szkół gimnazjalnych:

 – I miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w składzie: Oliwia Puła, Mateusz Wybraniec, Mateusz Ryczek; Opiekun drużyny: mgr Andrzej Soja;
 – II miejsce – Gimnazjum w Szczucinie, w składzie: Weronika Karaś, Kacper Jarosz, Łukasz Stojek; Opiekun drużyny: mgr Beata Lasek;
– III miejsce Gimnazjum w Mędrzechowie, w składzie: Paulina Marszalik, Karolina Łopata, Mateusz Niejadlik; Opiekun drużyny: mgr Monika Tracz;
 – IV miejsce – Gimnazjum w Oleśnie;
 – V miejsce – Publiczne Gimnazjum w Luszowicach;

 Najlepszymi uczestnikami turnieju okazali się:
– w kategorii szkół podstawowych – Wiktor Wybraniec Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Górnej;

– w kategorii szkół gimnazjalnych – Oliwia Puła  z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

%foto UMDT %foto UMDT

%foto UMDT %foto UMDT

Ideę popularyzacji przepisów ruchu drogowego  wsparły w postaci nagród rzeczowych jednostki samorządu terytorialnego w tym:

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej;
 • Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej;
 • Urząd Gminy w Mędrzechowie;
 • Urząd Gminy w Radgoszczy;
 • Urząd Gminy w Bolesławiu;
 • Urząd Gminy w Oleśnie;
 • Urząd Miasta i Gminy Szczucin

Wykorzystano tekst i zdjęcia Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej