Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty mł. insp. Robert Dudek został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast kom. Jarosław Kmieć na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczysta zbiórka odbyła się w piątek 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji rozkazy powołanym wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Piotr Morajko.

Celebrę rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Lektor powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni m.in. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Stanisław Bukowiec, przedstawiciele samorządu lokalnego z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Starostą Dąbrowskim Panem Lesławem Wieczorkiem., Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Martą Chrabąszcz, Prokuratorem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Waldemarem Malec oraz przedstawicielami służb mundurowych i duchowieństwa z ks. Stanisławem Sojką Kapelanem Policji. Obecna była także kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz policjanci i pracownicy policji.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie pogratulował powołanym komendantom awansu, podkreślając jednocześnie jak ważne, odpowiedzialne zadania i obowiązki związane są z pełnieniem tej zaszczytnej funkcji. Obejmujący stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Robert Dudek złożył podziękowania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie za okazane zaufanie i zapewnił przełożonych, samorządowców i podwładnych o swojej gotowości do współpracy i działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dąbrowskiego.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru i złożenie końcowego meldunku.

Wykorzystano tekst i zdjęcia ze strony Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej: http://dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/powolanie-komendantow-w-tutejszej-jednostce-policji