Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie”. Inwestycja ta zakłada budowę budynku Centrum Kulturalno – Społecznego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 157/1 położonej w miejscowości Morzychna. Roboty budowlane polegające na wyburzeniu starego budynku i rozpoczęciu prac przy nowym obiekcie rozpoczęły się dopiero w połowie lipca, gdyż wcześniej budynek służył jak lokal wyborczy podczas wyborów Prezydenta RP.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlanym Nowak Stanisław z Dąbrowy Tarnowskiej. Wartość zadania wynosi: 1.299.354,40 zł brutto i zgodnie z umową inwestycja zakończy się do 26 lutego 2021 r. W celu realizacji zadania Gmina Dąbrowa Tarnowska wykorzysta bardzo preferencyjną, niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 1.299.000,00 zł w ramach projektu: „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

IMG 20200818 075525 Prace przy Centrum Kulturalno Społecznym w Morzychnie IMG 20200818 075539 Prace przy Centrum Kulturalno Społecznym w Morzychnie IMG 20200818 075548 Prace przy Centrum Kulturalno Społecznym w Morzychnie

Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie  spełnia podstawowe cele rozwoju miejscowości, tj. poprawa warunków lokalowych dla użytkowników, rozwój działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej, aktywizacja mieszkańców, w tym młodzieży w podtrzymywaniu lokalnej tradycji i zwyczajów.  Dzięki obiektowi będzie możliwa organizacja imprez środowiskowych urozmaicających spędzanie czasu wolnego mieszkańców i ograniczenie biernego spędzania czasu przed telewizorem i komputerem w szczególności dzieci i młodzieży.

IMG 20200818 075551 Prace przy Centrum Kulturalno Społecznym w Morzychnie IMG 20200818 075611 Prace przy Centrum Kulturalno Społecznym w Morzychnie IMG 20200818 075707 Prace przy Centrum Kulturalno Społecznym w Morzychnie