Roboty budowlane i montażowe na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej dobiegają końca. Aktualnie trwają prace porządkowe i wykończeniowe na obiekcie basenu sezonowego i jego bezpośredniego otoczenia. Przypomnijmy że cały zakres głównego zadania wygląda następująco:

Modernizacja energetyczna obiektów z wykorzystaniem systemu pomp ciepła i odwiertów głębinowych, montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kW oraz wymiana kotłów gazowych (2 x 500 kW) na energooszczędne.

Modernizacja systemu uzdatniania wody krytej pływalni i basenu sezonowego.

Modernizacja niecki i otoczenia basenu sezonowego w tym montaż atrakcji basenowych.

Zadanie jest realizowane przez tarnowską firmę MTM Budownictwo za kwotę: 7 271 126,92 zł brutto. Zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia zadania wyznaczony jest na 30 listopada bieżącego roku. Gmina Dąbrowa Tarnowska na realizację zadania otrzymała wsparcie finansowe w wysokości: 4 500 000 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Dąbrowa Tarnowska po opracowaniu i złożeniu wniosku do programu ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2023 roku realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uzyskała dofinansowanie w wysokości: 182 570 zł na zadanie pn.: „Montaż atrakcji na obiekcie sportowo – rekreacyjnym kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej”. Zadanie to stanowi uzupełnienie do głównego zadania i obejmuje wyposażenie basenu sezonowego w następujące atrakcję wodne: zjeżdżalnię wodną (rodzinną), dziką rzekę, dwie dysze wodne „Jeżyk”, zjeżdżalnię wodną dla dzieci „Rybka” (wraz z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym funkcjonowanie wbudowanych urządzeń w tym szafy zasilająco – sterowniczej). Łączna wartość zadania wynosi: 540 585,00 zł.

Dodatkowo na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej realizowane jest zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Dąbrowie Tarnowskiej”. Wartość realizowanego zadania wynosi: 514 140,00 zł, z czego po skutecznym wnioskowaniu do programu ,,Moje Boisko – Orlik 2012″ otrzymano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 250 000,00 zł. W ramach zadania zostanie dostarczonych i zamontowanych 6 kontenerów (toaleta męska, toaleta damska, toaleta dla niepełnosprawnych, szatnia męska, szatnia damska oraz kontener magazynowy). Powstałe kontenery będą wyposażone w media, drogi dojścia oraz ogrodzenie. Powstałe zaplecze socialno – szatniowe ma służyć użytkownikom boisk znajdujących się w kompleksie: „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Podsumowując, łączna wartość realizowanych prac na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wynosi ponad 8,3 mln złotych, z czego zewnętrzne dofinansowanie uzyskane z trzech różnych źródeł (Rządowy Fundusz Polski Ład, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) to niemal 5 mln złotych. W ramach zadania powstanie obiekt rekreacyjny wraz z niezbędnym zapleczem, który będzie możliwy do użytkowania dla mieszkańców w przyszłym sezonie letnim.

Bardzo pilnym i niezbędnym zadaniem przed letnim uruchomieniem obiektu jest wykonanie nowej technologi wodnej napełniającej basen, gdyż obecny zakres z uwagi na finanse nie przewidywał tego zadania.  Szacowany koszt nowej aparatury to ok 1,5 mln zł. Dotychczasowy system uzdatniania wody ma ponad 35 lat i nie może dobrze współpracować z nowym basenemdodaje Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

IMG 4887 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca IMG 4889 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca IMG 4894 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca IMG 4892 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca IMG 4893 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca 8 IMG 20231019 131809 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca 2 IMG 20231019 131510 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca 3 IMG 20231019 131527 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca 6 IMG 20231019 131729 Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca