W poniedziałek 23 września Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek otrzymał z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca promesę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej” z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania w wysokości 1 848 292 zł stanowi 50 % planowanej inwestycji, której koszt całkowity szacowany jest na 3 696 585 zł. Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła już do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.

Zanim gmina Dąbrowa Tarnowska wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o środki na przeprowadzenie inwestycji istniała konieczność uregulowania stanu prawnego gruntów.  „Było to spore  wyzwanie dla samorządu gminnego, gdyż wymagało zgody od właścicieli około 30 działek, co udało się przeprowadzić na drodze negocjacji i ze zrozumieniem dobra wspólnego. Mieszkańcy rozumiejąc sytuację przekazali nieodpłatnie swoje grunty, a samorząd sfinansował konieczne podziały terenu i kontrakty. Najtrudniejsze sytuacje dotyczyły osób nieżyjących, gdyż tutaj trzeba było działki wywłaszczać. Takiego zadania nie realizowaliśmy w ostatnich latach, ale dzięki mieszkańcom przeprowadziliśmy tę operację z pożytkiem dla samorządu” – mówi Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Czek ul Czernia Dąbrowa Tarnowska Fundusz Dróg Samorządowych 2019 Prawie dwumilionowe dofinansowanie dla budowy drogi gminnej Czernia

Późne zatwierdzenie listy zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wśród których wymienia jest wspomniana powyżej budowa drogi gminnej ul. Czernia sprawiło, że Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zwrócił się do Wojewody Małopolskiego o możliwość realizacji zadania w nieco dłuższym terminie, w bieżącym oraz przyszłym roku.

DSC 5853 Prawie dwumilionowe dofinansowanie dla budowy drogi gminnej Czernia

Jeszcze w tym roku planowane jest przełożenie sieci telefonicznej, przebudowa linii napowietrznych i sieci gazowej, budowa i przebudowa wodociągów w ramach budowy drogi, a także budowa oświetlenia. Łącza wartość robót planowanych do wykonania w 2019 r. wynosi około 400 000,00 zł.

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej