Z przyjemnością informujemy, że Pan prof. Ireneusz Kotela, Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Medalem Gloria Medicinae.
Uroczystość dekoracji Medalem Gloria Medicinae odbyła się 6 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Przyznanie przez Kapitułę Medalu „Gloria Medicinae” to wielki honor i zaszczyt, ale także kolejne po odebraniu nominacji profesorskiej od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ukoronowanie drogi naukowej. To także powód do radości i dumy całej społeczności Ziemi Dąbrowskiej.
Gratulacje i życzenia dla Pana Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusza Koteli przesłał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Serdecznie gratulujemy!

%foto UMDT  %foto UMDTMedal „Gloria Medicinae”  %foto UMDT  %foto UMDT
Najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Kapituła Medalu „Gloria Medicinae” przyznaje to najwyższe odznaczenie.

%foto UMDT  %foto UMDT Pan Profesor  Ireneusz Kotela jest Kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Pracuje także na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Od ponad 30 lat zajmuje się leczeniem urazowych uszkodzeń kości, oraz zmian i deformacji pourazowych, Specjalizuje się w 0peracjach endoprotezoplastyki stawów. Jest mieszkańcem Szczucina. Był ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Rehabilitacji Szpitala SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, jak również ordynatorem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.
W zeszłym roku wraz z JE. Abp. Zygmuntem Zimowskim powołał do życia Fundację Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego. Od wielu lat organizuje w Dąbrowie Tarnowskiej naukowe konferencje medyczne, w których uczestniczą znakomici lekarze klinicyści i praktycy – „Dąbrowskie Spotkania Kliniczne”. Jest autorem wielu publikacji medycznych w znakomitych czasopismach polskich i światowych.