Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Dąbrowa Tarnowska zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Wypełnione deklaracje najpóźniej do 27 września 2022 r. należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Dziennik Podawczy. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w biurze nr 5, lub pod nr telefonu 14 644 21 21 lub pisząc na adres email: izp@dabrowatar.pl

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Dąbrowa Tarnowska złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
i w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli dla naszych mieszkańców, o czym będziemy Państwa szczegółowo informować po rozstrzygnięciu naboru dla gmin.

Do kogo kierowany jest program?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w szczególności:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej: modernizacji wewnętrznej instalacji CO lub CWU, wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wewnętrznej instalacji gazowej,
  2. Zakup i montaż pompy ciepła (powietrze/woda lub powietrze/powietrze),
  3. Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
  4. Zakup i montaż kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  5. Zakup i montaż ogrzewania elektrycznego,
  6. Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła (np. węzła cieplnego w budynku),
  7. Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  8. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/cieple-mieszkanie/

Poniżej znajduje się wzór deklaracji do wydrukowania i dostarczenia do Urzędu Miejskiego:

PDF ICO Program „Ciepłe Mieszkanie”ciepłe mieszaknie