Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Szczegóły na stronie https://czystepowietrze.gov.pl . Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze” dzięki któremu utworzył stanowisko konsultacyjne by pomóc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie. Wypełnianie wniosków odbywać się będzie we wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 13.00 (pokój nr 18). Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem 14 644-21-15. Wnioski wypełniane są przy pomocy aplikacji dostępnej w Internecie pod adresem https://portal.wfos.krakow.pl. Przed złożeniem wniosku o podwyższony poziom dofinansowania wnioskodawca występuje o wydanie zaświadczenia o dochodzie do tutejszego Urzędu Miejskiego (pokój nr 29 – 30).