Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu dąbrowskiego i powiatu tarnowskiego otrzymały we wtorek 28 maja br. dotację w łącznej kwocie 620 tys. zł. na remonty i modernizację swoich remiz. Promesy gwarantujące dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2019” przekazała beneficjentom Anna Pieczarka – członek zarządu województwa małopolskiego.
Na uroczystości, który odbywała się w zabytkowym Ratuszu na tarnowskim Rynku Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.
Środki otrzymanej promesy wysokości 48 000 zł przeznaczone zostaną na realizację prac budowlano-remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej.

Promesy gwarantujące przyznanie dofinansowania przedstawicielom samorządów oraz jednostek OSP z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego wraz z Anną Pieczarką wręczali również radny województwa Wojciech Skruch oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski.

Program „Małopolskie Remizy” realizowany jest od 2009 roku. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. Dotychczas przekazano blisko 32 mln zł przeznaczonych na remonty w 784 małopolskich remizach OSP w latach 2009-2018. Te przyznawane przez Województwo Małopolskie środki finansowe wpływają na polepszenie warunków organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

 IMG 6155 Promesa dla Laskówce Chorąskiej w ramach konkursu Małopolskie Remizy