W środę 11 kwietnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczyste wręczenie promes samorządowcom z naszego województwa w kwocie ogólnej 33 190 000 zł miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w obecności Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Wicewojewody Józefa Gawrona. Całość środków przeznaczona zostanie na liczne zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji dla Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosić będzie 1 950 000 zł.

W ramach powyższej promesy przewiduje się dofinansowanie w 2018 r. zdań pn.:

  1. Odbudowa drogi gminnej „ul. Piłsudskiego do Zagumnia k. sklepu” nr 180500 K
    w Dąbrowie Tarnowskiej
  2. Odbudowa drogi gminnej „droga na Beleryt k. Piaseckiego” nr 180080 K w Dąbrowie Tarnowskiej
  3. Odbudowa drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku nr 180503 K

Województwo małopolskie wielokrotnie zmagało się ze skutkami klęsk żywiołowych. Jeszcze do tej pory w wielu miejscach pozostały do naprawienia szkody wyrządzone przez powódź z 2010 roku. Remontów wymagają też drogi czy mosty uszkodzone wskutek intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w 2016 czy 2017 roku. Każda jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała promesę zobowiązana jest przekazać do Wojewody Małopolskiego stosowną dokumentacje w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r.

%foto UMDT  %foto UMDT

 Zdjęcia: Jakub Stafii – Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych