W czwartek 17.11.2022 r. w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się promocja książki Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela. Należy dodać, że książka o tematyce sportowej jest swoistym debiutem autora. Ks. dr hab. Robert Biel jest autorem ponad stu publikacji, które ukazały się w ośmiu krajach. Pochodzi z Radgoszczy. Ukończył liceum ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej w 1984 r. Przyjął święcenia kapłańskie w 1991 r. w 1997 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Leopolda i Franciszka w Innsbrucku. Habilitacja na KUL. W latach 1997-2016 wykładowca teologii pastoralnej i adiunkt na Uniwersytecie Papieskim JPII. W latach 1998-2006 dyrektor Wydawnictwa Biblos. Założyciel i prezes Fundacji Cordare. Obecnie pracuje w Zermatt w Szwajcarii.

Książka na 231 stronach opisuje na podstawie zebranego materiału historię sięgającą nie tyle do samych początków klubu, ile jeszcze dalej bo do źródeł ruchu sokolego, z którego wyrosła Dąbrovia. Ze względu na bogactwo materiału nie sposób było opisać dziejów klubu ze wszystkimi jego sekcjami. Do rąk Państwa oddajemy pierwszy tom, który skupia się na bogatej historii dąbrowskiego gniazda sokolego i jednej wiodącej stuletniej historii sekcji piłki nożnej. Pozostałe sekcje – tenisa stołowego, podnoszenia ciężarów i szczególnie łucznictwa – zostaną opisane w drugim tomie, poświęconym tym dyscyplinom i ludziom zasłużonym dla dąbrowskiego sportu.

Publikacja podzielona została na trzy rozdziały. W pierwszym opisane zostały początki ruchu sokolego obejmujące czasy jeszcze przed oficjalnym przystąpieniem gniazda do Związku Towarzystw Gimnastycznych, działalność dąbrowskiego gniazda do konfiskaty mienia i zakazu legalnej działalności statutowej oraz genezie powstania na bazie Sokoła klubu Dąbrovia, aż do czasów II wojny światowej. Drugi rozdział obejmuje działalność klubu w czasach powojennych w dobie PRL ze wszystkimi, także ideologicznymi odcieniami życia sportowego w tym okresie. W ostatnim trzecim rozdziale zostały przedstawione wydarzenia i ludzie z najnowszej historii sekcji piłki nożnej dąbrowskiego klubu obejmujące czasy po upadku komunizmu w Polsce.

Publikacja ta jest bardzo bogato ilustrowana oraz zawiera aneksy a w nich: Prezesi i Naczelnicy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, władze klubu na przestrzeni lat, tabele pierwszej, drugiej drużyny i tabele drużyny kobiet, aneks przedstawiający zawodników Dąbrovii oraz zamieszczona została krótka historia klubu przedstawiona podczas Jubileuszu 100lecia Dąbrovii w kinie Sokół w Dąbrowie  Tarnowskiej w dniu 25 czerwca 2022 r. Na spotkaniu obecni byli: Pan Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski, Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, ks. Marek Walczak wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej (jedyny ksiądz w strukturach PZPN), wielu znamienitych gości z miasta i okolic, działacze, trenerzy klubu Dąbrovia.

Organizatorzy spotkania promocyjnego podziękowali imiennie przybyłym gościom, a kliku z nich zabrało głos, a wśród nich poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, starosta dąbrowski Lesław Wieczorek , burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski , przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, przedstawiciel klubu Dąbrovia Dawid Kot, który złożył podziękowania dla sponsorów i osób wspomagających nasz klub, kierownik Referatu Kultury Fizycznej i Sportu Piotr Zając oraz ks. Marek Walczak wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, który przekazał na ręce prezesa Dąbrovii Grzegorza Bacy grawerton z okazji 100lecia klubu. W związku z tym, że autor nie życzył sobie zapłaty za napisanie książki, zarząd klubu Dąbrovia przekazał na jego ręce darowiznę na cele fundacji „Cordare”, której ks. Robert jest założycielem i prezesem.

Nad przebiegiem czuwały i prowadziły uroczystość panie Olga Kopała i Katarzyna Leżoń – Tabor. Uroczystość uświetniły występy młodzieży z I LO w Dąbrowie Tarnowskiej. Promocja książki była imprezą zamykającą cykl wydarzeń związanych ze stuleciem klubu Dąbrovia. Mamy nadzieję, że publikacja ta trafi do Państwa i będzie pamiątką oraz wyrazem hołdu dla osób, które miały swój wkład w całą historię Dąbrovii i którzy obecną historię tworzą. Książkę można nabyć w biurze klubu oraz na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.003 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 0041 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 008 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 021 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 028 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 032 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 034 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 035 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 036 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 037 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 039 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 043 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 047 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 060 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 063 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 069 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 070 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 071 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 072 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 082 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 090 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 096 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 113 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 116 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 123 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 142 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 158 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 208 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 232 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 268 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 275 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 294 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 295 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 304 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 315 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 358 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela 360 Promocja książki ,,Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii” autorstwa ks. dr hab. Roberta Biela