Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski,  Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dąbrowski Dom Kultury zapraszają na promocję książki autorstwa Sławomira Batora pt. “Dąbrowa Tarnowska w legendach i opowiadaniach”, która odbędzie się 13.12.2022 r. (wtorek), godz. 17:00 w Restauracji Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej.

Sławomir Bator – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, historii oraz plastyki, pracuje w zawodzie od 2003 roku. Jest pasjonatem akcji literackich i artystycznych, wdraża dzieci i młodzież do świata legend, książek i gier planszowych. Od kilkunastu lat prowadzi klub teatralny w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, z sukcesami biorąc udział wraz z podopiecznymi w przeglądach teatralnych na poziomie gminnym i powiatowym. W latach 1998 – 2015 był współtwórcą ruchu rekonstrukcyjnego w odtwórstwie historii kultury materialnej z przedziału XIII-XIV wieku w Polsce. Od 2003 do 2012 roku dowodził Tarnowskim Bractwem Rycerskim Gladii Amici realizującym założenia historyczne. Dorobek z tego okresu wykorzystuje podczas lekcji historii. W ostatnich latach brał udział w projekcie spisania lokalnych legend i opowieści historycznych, czego efektem jest wydana książka jego autorstwa pt. “Dąbrowa Tarnowska w legendach i opowiadaniach”.

Dla uczestników spotkania przewidziane są bezpłatne egzemplarze książki oraz możliwość otrzymania autografu od autora i rozmowy z nim.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie “AKADEMIA SZANS” w Dąbrowie Tarnowskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19: “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

316301094 500316078801497 5306119476230409773 n Promocja książki Sławomira Batora pt. Dąbrowa Tarnowska w legendach i opowiadaniach