Szanowni Państwo, ze względu na niskie temperatury w czasie mijającej zimy, wiele nawierzchni drogowych w naszej gminie uległo uszkodzeniu. Aby przyspieszyć czas ich naprawy, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których droga powinna być naprawiona.
Zgłoszenia przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska mailowo na adres:
info@dabrowatar.pl . W mailu prosimy o przesłanie informacji zawierających dane o miejscu awarii /uszkodzenia oraz, jeśli to możliwe, o załączenie zdjęć. Pod tym samym adresem mailowym można zgłaszać informacje o uszkodzeniach znaków drogowych i oświetlenia na terenie gminy. 

Zgłoszenie wyślij na: info@dabrowatar.pl

Po dokonaniu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostaną podjęte czynności zabezpieczenia i oznakowania miejsca (o ile zachodzi taka konieczność), a następnie zostaną poinformowane właściwe jednostki zobligowane do podjęcia jak najszybszych działań naprawczych.

Zglos dzire w jezdni 300 Prośba o zgłaszanie uszkodzeń dróg gminnychW ten sposób Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska będą mieli możliwość w prosty sposób poinformować o nagłych awariach i zdarzeniach związanych z infrastrukturą miejską takich jak:
– uszkodzenia nawierzchni dróg;
– awarie oświetlenia ulicznego;
– uszkodzenia oznakowania drogowego.

Zgłoszenie wyślij na: info@dabrowatar.pl

Przypominamy, że Gmina Dąbrowa Tarnowska jest odpowiedzialna wyłącznie za stan dróg gminnych. W skład sieci dróg znajdujących się w granicach administracyjnych naszej gminy wchodzą także drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.
W przypadku tych dróg zgłoszenia należy kierować odpowiednio do:
– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie;
– Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
– Zarząd Dróg w Dąbrowie Tarnowskiej;