Od 1 stycznia 2018 r. realizacja obowiązku meldunkowego zostanie na mocy nowelizacji ustawy o ewidencji ludności uproszczona tak, aby nowe przepisy były jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Dzięki temu będzie można zameldować się elektronicznie. Dokona tego każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu będzie można zameldować się w dogodnym momencie, bez wizyty w urzędzie.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu obowiązek meldunkowy nie zostanie zniesiony w naszym kraju. Oprócz Polski obowiązek meldunkowy istnieje obecnie w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W wielu z nich traktuje się go bardziej rygorystycznie niż w Polsce.

Dzięki wprowadzonym uproszczeniom jeden formularz pozwoli zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego (i na odwrót), co ułatwi załatwienie formalności np. studentom, czy pracownikom, którzy wyjeżdżają poza swoje stałe miejsce zamieszkania.

Nowe przepisy przewidują również, że jeśli mieszkamy w Polsce i nie posiadamy numeru PESEL, to otrzymamy go z urzędu gdy zaczniemy ubiegać się o wydanie dowodu osobistego. Dotychczas trzeba było najpierw uzyskać PESEL, a dopiero potem starać się o dowód. Powodowało to dodatkowe formalności i niepotrzebnie wydłużało oczekiwanie na dokument.

%foto UMDT  %foto UMDT

Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań i obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Zachowanie obowiązku meldunkowego przyniesie też liczne korzyści obywatelom – m.in. głosowanie w wyborach bez potrzeby zgłaszania się do spisu wyborców czy sprawne załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym, takich jak 500+, emerytury, renty, czy opieka społeczna. Wiedza o faktycznej liczbie mieszkańców pomoże też lokalnym  samorządom w lepszym planowaniu usług publicznych i komunalnych. Należy do nich np. zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

Utrzymanie obowiązku meldunkowego nie tylko usprawni działanie administracji, ale jest też bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszego kraju ze względu na zagrożenie terroryzmem w Europie.

Więcej informacji na stronie www.mswia.gov.pl oraz w serwisie www.obywatel.gov.pl

%foto UMDT  %foto UMDT