W związku z awarią sieci wodociągowej oraz dużym rozbiorem wody z powodu suszy, mieszkańcy Gminy Dąbrowy Tarnowskiej szczególnie w wyższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych mogą mieć problem z dostępem do wody.
Usuwanie awarii może potrwać ok 2 godzin. Odbudowa rezerwy w zbiornikach wyrównawczych będzie następować sukcesywnie.
Prosimy o ograniczenie poboru wody przez mieszkańców niżej położonych nieruchomości do których dopływa woda. W przypadku dłuższego okresu braku wody uruchomiony zostanie dowóz wody przez strażaków OSP.