W dniu 23 marca br. poniedziałek dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej: nr tel. 501 642 408 w godzinach od 15:00 -16:00. Dyżur taki będzie funkcjonował do odwołania.
W związku ze zmniejszoną obsadą w Referacie Spraw Administracyjnych i Obywatelskich – sprawy związane z wydawaniem nowych dowodów osobistych odbywać będą się w tym tygodniu 25 marca (środa) i 27 marca (piątek).
Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy w godzinach od 8:00 do 13:00 tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
W przypadku zapytań oraz pilnych spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z  referatami i biurami Urzędu Miejskiego: 14 6422775, 14 6554000, 14 6554001, 14 6554002, 14 6554003 umdt@dabrowatar.pl i jednostkami organizacyjnymi.

Klienci Urzędu mogą składać wnioski/pisma/podania w punkcie podawczym umiejscowionym przy głównym wejściu (bez otrzymania potwierdzenia ich złożenia).

Składane wnioski/pisma/podania wraz z załącznikami należy odpowiednio przygotować poprzez zszycie lub umieszczenie w kopercie oraz podanie numeru telefonu do kontaktu.

Dla Petentów urzędu jest dostępna wrzutnia na dokumenty dziennika podawczego w postaci urny – skrzyni na dokumenty.

W przypadku pytań z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o kontakt pod nr tel.: 14 644-21-19 lub 14 6422359, a w zakresie Spraw Obywatelskich pod nr tel.: 14 644-21-05 lub 14 642-22-50 (dokonywanie czynności meldunkowych, dowody osobiste).

Zachęcamy do załatwienia spraw dotyczących USC przez platformę e-PUAP:
skrytki:    /4t4n0gv8y2/skrytka, lub: /4t4n0gv8y2/SkrytkaESP  .

Wszelkie wpłaty i należności podatkowych należy dokonywać w formie elektronicznej na nr konta Gminy Dąbrowa Tarnowska:
BANK SPÓŁDZIELCZY  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
02 9462 0003 2001 0000 4226 0002

  •   I rata za należne podatki zostaje przesunięta z 15 marca br na 31 marca 2020 r.

Opłaty za odpady komunalne w Gminie Dąbrowa Tarnowska należy wpłacać na specjalny nr konta Gminy Dąbrowa Tarnowska:

BANK SPÓŁDZIELCZY  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057

Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy o odpowiedzialne zachowanie w obecnej sytuacji, stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów.