Od jutra, czyli od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia jedynie w formie elektronicznej (papierowe wykorzystywane będą tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że wprowadzenie e-zwolnień przyniesie znaczące ułatwienie zarówno dla lekarzy jak i pacjentów, a korzyści będą obopólne. Jakościowa zmiana między zwolnieniami papierowymi a elektronicznymi ma zaoszczędzić czas wszystkim stronom. Lekarze mogli wystawiać e-zwolnienia od 1 stycznia 2016. Od tego czasu do pierwszych dni listopada tego roku wydali 7,5 mln takich zaświadczeń. 

Od 23 października br. lekarz może upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego asystenta medycznego, czyli pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Do grupy zawodów medycznych, które mogą pełnić rolę asystenta medycznego przy zwolnieniach zalicza się m.in. pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne. O samym zwolnieniu nadal będzie decydował wyłącznie lekarz, asystent będzie wykonywał jedynie techniczne czynności.

Schemat obiegu eZLA przekazanie e ZLA do systemu ZUS ZUS 300x225 Przypominamy, że od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie e zwolnienia