Drużyna Orląt z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach, związanych z 100 rocznicą śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, nad  którą Patronat  Narodowy objęli:  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Uroczystości miały miejsce w dniu 7 marca 2019 roku w Rzeszowie. Na te doniosłe uroczystości udaliśmy się autokarem wspólnie ze Strzelcami Jednostki 2083 z Dąbrowy Tarnowskiej.

Podczas obchodów upamiętnienia rocznicy śmierci płk. Lisa-Kuli, najdzielniejszego żołnierza Rzeczpospolitej, adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego, 23-letniego i najmłodszego  pułkownika Wojska Polskiego oraz Strzelca, Orlęta i młodzież strzelecka złożyła przysięgę. W stu pięćdziesięciu osobowej grupie Orląt z całej Polski, przysięgę podczas mszy św. sprawowanej przez ks. Ordynariusza Diecezji  Rzeszowskiej bp. Jana Wątrobę,  złożyli Orlęta z Żelazówki: Nikola Bartosz, Wiktoria Rokocz, Alan Ciąbor i Jakub Porada. Rotę przysięgi oraz Katechizm polskiego dziecka Orlęta ślubowały za słowami ministra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Orlęta wypowiadając słowa „Tak nam dopomóż Bóg” zakończyły przyrzeczenie.
Po mszy świętej nastąpił przemarsz Drużyny Orląt z Żelazówki i Strzelców z JS 2083 z Dąbrowy Tarnowskiej z kościoła Farnego pod Pomnik płk. Lisa-Kuli. Oddziały Orląt i Strzelców prowadziły poczty z ufundowanymi sztandarami przez społeczeństwo Ziemi Dąbrowskiej i Żelazówki  w 2018 i 2019 roku. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, złożono meldunki, wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn narodowy przy akompaniamencie orkiestry reprezentacyjnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W tej części uroczystości 450 Strzelców Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego spośród ponad czterdziestu jednostek z całego kraju złożyło swoje przyrzeczenie. Wśród składających ślubowanie byli Strzelcy z JS 2083 im. gen. Mariana Kukiela z Dąbrowy Tarnowskiej.
Po przyrzeczeniu Minister Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu kancelarii Prezydenta Polski nadał Związkowi Strzeleckiemu  ,,Strzelec” Józefa Piłsudskiego szczególne wyróżnienie  adres i medale za zasługi dla niepodległości od Prezydenta Andrzeja Dudy i Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wśród  uhonorowanych znalazł się m.in. Komendant Główny insp. Marek Matuła i dowódca Okręgu Południowo-Wschodniego insp. Marek Strączek. W liście do Strzelców i Orląt Prezydent napisał ,,Być Polakiem, to być człowiekiem wolnym. Podczas nocy zaborów nigdy nie pogodziliście się z niewolą, trwałą zależnością od obcych potęg. Przez cztery pokolenia chroniliśmy i rozwijaliśmy rodzimą kulturę, język i tradycje. Podtrzymaliście przekaz wiedzy historycznej i wartości patriotycznych i nigdy nie zrezygnowaliście z walki o własne, niepodległe pastwo”. Postać Leopolda Lisa-Kuli – żarliwego patrioty czynu, który do dzisiaj inspiruje młodych Polaków, szczególnie tych, którzy myślą o służbie Ojczyźnie. Zwracając się do strzelców i orląt napisał „Życzę, aby Wasz hart ducha, wyszkolenie oraz znajomość historii Waszej Małej Ojczyzny i całej Polski pomogły Wam zrealizować ambitne plany. Nie zrażajcie się trudnościami i niepowodzeniami. Na przestrzeni wielu wieków, wielu zwątpiło w dobrą przyszłość Polski niepodległej, a przecież ona żyje rozwija się, nabiera sił”. W liście do uczestników uroczystości Premier Mateusz Morawiecki podkreślił rolę młodych ludzi walczących o Ojczyznę. Wielu z nich zapłaciło za to życiem. Pośród poległych bohaterów za wolność, wyjątkowe miejsce zajął płk.L.Lis –Kula. W odczytanym liście Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podniósł determinację, pracowitość młodego pokolenia, a także wierność ideałom, które winny być drogowskazem dla młodzieży poszukującej życiowej drogi. Minister Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  w przemówieniu do Orląt i Strzelców stwierdził: ,,Jesteście dumnymi następcami wcześniejszych pokoleń walczących o wolność. Musicie sztandar Niepodległości przenieść w przyszłość i to ogromne wyzwanie”.

Orlęta z Żelazówki 2019 Przyrzeczenie Orląt na uroczystościach w RzeszowieW uroczystościach uczestniczyli posłowie, senatorowie, władze państwowe, samorządowe i kombatanci, a wśród nich przybyły z Londynu mjr. Otton Halicki, przedwojenny członek lwowskiego Związku Strzeleckiego i jeden z ostatnich żyjących weteranów walk spod Monte Cassino. Przemawiający w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił znaczenie Strzelców i Orląt w wychowaniu młodego pokolenia, szczególnie w duchu patriotycznym i obywatelskim.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył się apel pamięci zakończony salwą honorową, po czym delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Pułkownika, gdzie wartę z bronią oprócz żołnierzy i Strzelców zaciągnęli Orlęta z Żelazówki: Dawid Bodziony i Kacper Ujek.

Oficjalne uroczystości zakończyły się defiladą żołnierzy i strzelców, w której uczestniczyło kilkadziesiąt pododdziałów. Naszym Orlętom szczególnie zaimponowały pokazy musztry paradnej oraz pokaz walki taktycznej z udziałem wozów bojowych. Należy dodać, że Orlęta z Żelazówki po raz pierwszy uczestniczyły ze sztandarem, który wzbudzał zainteresowanie  uczestników uroczystości. Drużyną dowodził Kamil Kiwior,  a jej dowódca  Dominik Sołtys z  Magdaleną  Pikul i Klaudią Słowik dumnie prezentowali sztandar  w poczcie sztandarowym. Orlęta Nikola Bartosz, Wiktoria Rokocz, Jakub Porada i Alan Ciąbor wraz opiekunem drużyny mł. insp. ZS Romanem Głowacki udzielili wywiadu dla dziennikarzy TV Trwam. W uroczystościach oprócz wcześniej wymienionych uczniów-orlaczków uczestniczyli: Szymon Węgrzyn, Krystian Pieprz i Gabriela Pikul, Julia Moździerz, Martyna Kiełb, Sebastian Bieś. Opiekę nad orlętami obok nauczyciela historii, mł. insp. ZS Romana Głowackiego, sprawowali  rodzice uczniów: pan Marcin Porada i pan Grzegorz Ciąbor. Po tych wyjątkowych przeżyciach Orlęta i Strzelcy zostali  zaproszeni na tradycyjną wojskową grochówkę, pączki, drożdżówki i herbatę.

Orlęta godnie reprezentowały szkołę, zachowały wzorową postawę, wynosząc z tej doniosłej uroczystości wiele wartościowych doświadczeń.  Składamy serdeczne podziękowanie pani Dyrektor Magdalenie Woynarowskiej-Piaseckiej za zapewnienie  autokaru na wyjazd i zaangażowanie w organizację oraz rodzicom i opiekunom za  pomoc i przygotowanie dzieci do tej uroczystości.

Roman Głowacki