W dniu 10 stycznia 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys    – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020.

Zmiany obejmowały w szczególności  zwiększenie  wydatków budżetowych:

–  o kwotę 168.000,00 zł. z przeznaczeniem na;  docieplenie stropu budynku przy Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  przy ul. Zaręby – kwota 155.000,00, opracowanie projektu kompleksu sportowego przy Szkoły Podstawowej   w Szarwarku  – kwota 13.000,00 zł. w tym; projektu otwartych stref aktywności  oraz  projektu  modernizacji kompleksu sportowego,
o kwotę  750.161,57 zł. na zwiększenie limitu wydatków w 2020 r.  na  zadanie „rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na ternie Gmin Powiatu Dąbrowskiego.
–  o kwotę 100.000,43 zł. na koszty związane z zatrudnieniem dwóch pracowników w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 Na tej sesji Rada uchyliła również uchwałę nr XVI/181/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

 Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce
w Biuletynie Informacji Publicznej UMDT.

 Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

XVII SRMDT Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej XVII SRMDT 10 01 2020 3 Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  1 DSC 0669 Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie TarnowskiejXVII SRMDT 10 01 2020 5 Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej XVII SRMDT 10 01 2020 6 Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej XVII SRMDT 10 01 2020 7 Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej XVII SRMDT 10 01 2020 8 Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej XVII SRMDT 10 01 2020 1 Radni obradowali na XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej