Gmina Dąbrowa Tarnowska  otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację wycieczek przez  szkoły podstawowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 52 576,00 zł.

W tym roku wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie 25 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – dofinansowanie 12 576,00 zł; Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie – dofinansowanie 15 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 69 730,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Tablica Fundusze POZNAJ POLSKĘ Dąbrowa Tarnowska2022 Realizacja projektu ,,Poznaj Polskę”

Zdjęcia dostępne są na stronach szkół biorących udział w projekcie.

Szkoła Podstawowa nr 3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego (sp3dt.pl) Warszawa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego (sp3dt.pl) Bochnia

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego (sp3dt.pl) Sanok

 

Szkoła Podstawowa Smęgorzów

„Poznaj Polskę”. Wycieczka do Warszawy (spsmegorzow.pl)

Szkoła Podstawowa Nieczajna Górna

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – News: Wycieczki w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę (spnieczajna.pl) Wrocław

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zz6gaDfDThaycjcptbV8Lb5ny8mr5q68W8KBBQGs9ETr7LaoeusCNsUGbekZ6Tevl&id=100010838882042

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02b3vqk7DvxWXmMT9xVxw4UhE65wMLUdVBoF6Jmf2Nt9GA1yd3emFBrmBGdZoMWqMal&id=100010838882042

Kurozwęki

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02PRSvyfcwBdddstiqYfmvPMwPKGasPLJUUatBjWCkJdZGkYLaoHvphcu3DvxEak86l&id=100010838882042