Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim zorganizowało w niedzielę 27 czerwca br. piknik-imprezę integracyjną dla dzieci pn. „Wolny czas szansa dla nas”. Celem wydarzenia była promocja sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży przy współfinansowaniu przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.  Stowarzyszenie OSP otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.900 zł. Celem wydarzenia było zagospodarowanie wolnego czasu środowisk zagrożonych poprzez  organizację aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim dla dzieci i młodzieży przygotowało szereg niespodzianek. Zorganizowana  impreza była pełna konkursów, gier i zabaw tanecznych oraz sportowych. Słodkie upominki i nagrody były wynagrodzeniem za smutny czas ostatnich miesięcy.

Organizując imprezę „Wolny czas szansa dla nas” Stowarzyszenie OSP w Gruszowie Wielkim starało się dotrzeć przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców, aby związać ich z rodzinną miejscowością i zachęcić do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności.GR03 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie Wielkim GR04 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie Wielkim GR05 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie WielkimGR06 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie WielkimGR07 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie Wielkim

Wśród gości wydarzenia byli: Sekretarz Gminy Pan Stanisław Ryczek, Radni Rady Miejskiej: Pani Bernadetta Mrówka i Pan Zygmunt Kułaga oraz Pani Anna Jastrzębiec- Witowska- Inspektor z Referatu Promocji Kultury i Sportu. Obowiązki gospodyni imprezy pełniła Prezes OSP w Gruszowie Wielkim Pani Józefa Taraska.

GR01 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie Wielkim GR02 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie WielkimGR09 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie Wielkim GR10 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie Wielkim GR12 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie WielkimGR08 Realizacja projektu „Wolny czas szansą dla nas” w Gruszowie Wielkim