Realizując w praktyce ideę uczenia się przez całe życie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 nabywają nowe umiejętności i doskonalą swój warsztat metodyczny na zagranicznych szkoleniach w ramach programu POWER SE “Mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Panie Anna Węc i Anna Głowacz podczas lipcowego pobytu we Włoszech poznawały innowacyjne metody nauczania języka angielskiego. Szkolenie “Intensive English Language and Culture” pozwoliło wzbogacić wiedzę metodyczną i dostarczyło wielu ciekawych inspiracji do lekcji.

Pani Lucyna Chojnowska i pan Marek Gawęda umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii w praktyce szkolnej rozwijali w sierpniu na kursie „Go IWB! – Interactive Teaching and Learning on the Interactive White Board” w Alpha School na Malcie. W czasie kursu poznali szerokie możliwości pracy z nowoczesną tablicą multimedialną, programy i aplikacje, dzięki którym można tworzyć niebanalne i interaktywne zajęcia lekcyjne.
Panie: Ewa Baran, Beata Gądek i Renata Bułat również szkoliły się na Malcie, uczestnicząc w zajęciach „APP – Creative use of Technology in the Classroom”. Nauczycielki miały możliwość poznania różnych programów do tworzenia prezentacji i quizów, które uatrakcyjnią proces nauczania.
We wrześniu do stolicy Malty wyjechały panie: Grażyna Marek i Ewa Michoń. Dwutygodniowy kurs „English Language Development for Teachers and Staff working in Education” miał na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Ważnym elementem zagranicznych szkoleń była możliwość nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów europejskich. Wyjazd edukacyjny był też doskonałą okazją do poznania historii Włoch i Malty, kultury tych krajów i pięknych zabytków.
Nabyte podczas kursów umiejętności nauczyciele będą stosować w swojej codziennej praktyce dydaktycznej. Podzielą się także swoją wiedzą podczas szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz przeprowadzą lekcje otwarte dla innych nauczycieli.

Erasmus 1 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 2 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 3 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 4 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 5 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 6 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 7 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 8 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 9 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 10 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 11 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie Erasmus 12 Relacja ze szkolenia nauczycieli w ramach programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej na Malcie