W ostatnich dniach firma F.U. Quality Zbigniew Szczebak z Gruszowa Małego dokonała remontu chodnika  przy ul. Nadbrzeżnej od strony ul. Oleśnickiej do zakrętu w kierunku torów i Oleśnicy.
Chodnik ten wykonano w latach 2000-ych, a podczas powodzi w 2009 r i 2010 r. został bardzo zniszczony.  Woda podmyła kostkę a, w wyniku działania żywiołów chodnik był bardzo nierówny i zapadnięty. Remontu dokonano na długości 420 m. chodnika poprzez wykonanie nowej podbudowy przy wykorzystaniu kostki brukowej z odzysku. Koszt inwestycji wyniósł 29 480 zł.

Ten odcinek ulicy, ze względu na nieduże obciążenie ruchem pojazdów stanowi ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Gminy Olesno.