W ostatnich dniach zakończono prace przy konserwacji figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej, będącej ważnym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego i religijnego. Figura jest wartościowym obiektem sztuki sepulkralnej, a po renowacji wzbogaca krajobraz obszarów wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska.
Projekt renowacji realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach Projektu Grantowego pt. „Realizacja przedsięwzięć i inwestycji służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD PROWENT w tym produktów lub usług lokalnych”.

Figura Św Jana Nepomucena Nieczajna Dolna 2021 2 Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie DolnejObszar Partnerstwa LGD PROWENT obejmuję gminę Dąbrowa Tarnowska, a inwestycje na obszarach wiejskich są istotne w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z którego projekt pozyskał dofinasowanie. Koszt realizacji zadania wyniósł 16 922 zł., a jego wykonawcą była Marta Mleczko z Krakowa, posiadająca uprawnienia do prowadzenia tego typu prac renowacyjnych.

Figura Św Jana Nepomucena Nieczajna Dolna 2021 1 Copy Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie DolnejPrace prowadzone były późnym latem i jesienią bieżącego roku zgodnie z programem prac konserwatorskich przygotowanym przez firmę Alkazar – Konserwacja Dzieł Sztuki z Tarnowa i opracowanym przez konserwatora Tomasza Głowacza. W ramach prac przeprowadzono lokalnie w miejscach silnej dezintegracji rzeźby impregnację wzmacniającą kamienia środkiem hydrofilowym. Oczyszczono powierzchnię kamienia ze sztucznej patyny, zaplamień, mchów i porostów. Odsolono kamień metodą migracji soli  przy zastosowaniu kompresów ligninowych nasączanych wodą destylowaną. Następnie impregnowano całą powierzchnie kamienia środkiem hydrofilowym. Podklejono odspojone warstwy kamienia i uzupełniono ubytki formy rzeźbiarskiej masą sztucznego kamienia. Zastosowano kolejną impregnację całego kamienia, na tym etapie prac była ona wykonana przy użyciu preparatu silikonowego. Przeprowadzono scalenie kolorystyczne i wyrównano powierzchnie cokołu.

Figura Św Jana Nepomucena Nieczajna Dolna 2021 3 Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie DolnejMieszkańcy miejscowości Nieczajna Dolna wyrażają zadowolenie z renowacji figury, którą postrzegają jako ważny zabytek wiejski. Renowacja pomnika przez organizację pozarządową taką jak Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej jest dobrym przykładem mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wspólnego dobra jakim jest zachowanie wspólnej lokalnej tradycji i pamięci historycznej. Stowarzyszenie jest znane w wielkiego zaangażowania w przybliżanie młodemu pokoleniu lokalnej historii i kultury. Posiada zapisy statutowe dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Figura Św Jana Nepomucena Nieczajna Dolna 2021 4 Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej Figura Św Jana Nepomucena Nieczajna Dolna 2021 5 Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej Figura Św Jana Nepomucena Nieczajna Dolna 2021 6 Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej Figura Św Jana Nepomucena Nieczajna Dolna 2021 7 Copy Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie DolnejProwentUE Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej