Rozpoczęły się prace renowacyjne „Placu Walczących o Niepodległą Polskę” w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej”. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, podbudowę i roboty ziemne, roboty w zakresie obrzeży i nawierzchni, montaż ławek – małej architektury, oczyszczenie i impregnacja elementów piaskowca, oczyszczenie i impregnacja pomnika, wymiana palników gazowych, przebudowa przyłącza gazowego, zagospodarowanie terenu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z konserwatorskim pozwoleniem na budowę. Koszt zadania wynosi 229 615,98 zł. Wykonawcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 69 993,00 zł na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego z 2020 roku, na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ProwentUE Renowacja „Placu Walczących o Niepodległą Polskę”

 eae3a1ff c123 4788 8237 f2540020cf7f Renowacja „Placu Walczących o Niepodległą Polskę”a053f83a 6598 4e95 8b38 91227dbf3fff Renowacja „Placu Walczących o Niepodległą Polskę”5166902a 9ab5 48da 96a6 8db642cc80c0 Renowacja „Placu Walczących o Niepodległą Polskę”381aca32 b324 4bc6 bd57 e1f78701d39e Renowacja „Placu Walczących o Niepodległą Polskę”