Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek i Burmistrz Żabna Stanisław Kusior spotkali się z kilkoma przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Spółki Krakowski Park Technologiczny, która będzie zarządzać strefą i wydawać zezwolenia przedsiębiorcom na działalność na terenie strefy.
Obecnie na terenie podstrefy w Miejscowości Morzychna jest dostępne 15,16 ha gruntów nadających się do pilnego zagospodarowania. Teren jest położony blisko drogi wojewódzkiej nr 975. W granicach strefy istnieją linie energetyczne, gazowe, wodociągowe. Do końca br. będzie doprowadzona kanalizacja sanitarna.

Gmina Dąbrowa Tarnowska posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 30 ha w Morzychnie w tym dla ponad 15 ha strefy ekonomicznej. Gmina Dąbrowa i Żabno wspólnie wybudują w głąb strefy drogę, gdy tylko pierwsi przedsiębiorcy nabędą działki. Właścicielem działek jest Gmina Żabno. Inwestorzy podejmujący się działalności na obszarze strefy mogą odliczyć nawet 70% swoich nakładów w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Te preferencje obowiązują do 2026 roku.
Uczestniczący przedsiębiorcy wkrótce mają przedstawić swoje oferty w sprawie nabycia gruntów. Są to firmy z branży materiałów dla budownictwa i meblarstwa.

Więcej informacji na temat działalności na obszarze strefy można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej – Referat Mienia Komunalnego tel. 14 642 27 75 wew. 122 p. Jacek Kopeć lub u Burmistrzów Dąbrowy i Żabna.

%foto UMDT  %foto UMDT