Dzisiaj 6 maja 2019 r., bezpośrednio po długim weekendzie majowym rozpoczynają się pisemne egzaminy maturalne 2019, potrwają do 23 maja br.
Egzaminy ustne odbywać się będą w dniach 9-25 maja br. Dzisiaj abiturienci szkół średnich zdają maturę języka polskiego, a jutro 7 maja matematykę na poziomie podstawowym. Rozszerzony egzamin z matematyki zaplanowano na 9 maja br. Na abiturientów czekają też egzaminy z języków obcych, biologii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii.

W całej Polsce do egzaminu maturalnego przystępuje w tym roku prawie 270 tysięcy tegorocznych abiturientów liceów i techników. Chęć przystąpienia do matury – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich będą maturzyści, którzy przystąpią do egzaminów pierwszy raz, i abiturienci z lat poprzednich, chcący poprawić swój wynik. Dlatego wszystkich osób podchodzących do egzaminów maturalnych jest dzisiaj ponad 274 tys. W dniu jutrzejszym do egzaminu podstawowego z matematyki przystąpi łącznie 312 tys. osób.

Maturzysta – zgodnie z obecnymi zasadami – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru (maksymalnie do sześciu).

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Wszystkim zdającym życzymy połamania piór i jak najlepszych wyników z egzaminów.

egzaminy Rozpoczęcie egzaminów maturalnych 2019