W Gminie Dąbrowa Tarnowska, każdego roku w lutym i w marcu organizowane są zebrania wiejskie. Celem tych zebrań jest przedstawienie mieszkańcom sprawozdań, planów na rok bieżący oraz podanie innych komunikatów. Pierwsze zebranie odbędzie się 22 lutego w sołectwie Brnik. Liczymy na obecność mieszkańców na wszystkich zebraniach.

 Tematyka zebrań wiejskich:

  • Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2017 r,
  • Omówienie realizacji budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r,
  • Przedstawienie uchwalonego budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r,
  • Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Bieżące informacje i komunikaty Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Komendy Powiatowej Policji  (Dzielnicowego), Małopolskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gminnej Spółki Wodnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2018 r.

Lp.MiejscowośćData i godzinaMiejsce
1BRNIK12.03.2018 godz. 17:00Dom Ludowy
2GRUSZÓW MAŁY08.03.2018 godz. 17:00Dom Ludowy Gruszów Wielki
3GRUSZÓW WIELKI22.03.2018 godz. 17:00Dom Ludowy Gruszów Wielki
4LASKÓWKA CHORĄSKA13.03.2018 godz. 17:30Centrum Kulturalno - Społeczne
5LIPINY28.02.2018 godz. 17:00Dom Ludowy
6MORZYCHNA23.02.2018 godz. 17:00Bud. byłej Szkoły Podstawowej
7NIECZAJNA DOLNA06.03.2018 godz. 17:00Dom Ludowy
8NIECZAJNA GÓRNA05.03.2018 godz. 17:00Dom Ludowy
9SMĘGORZÓW26.03.2018 godz. 17:30Szkoła Podstawowa
10SUTKÓW01.03.2018 godz. 17:00Bud. byłej Szkoły Podstawowej
11SZARWARK27.02.2018 godz. 17:00Szkoła Podstawowa
12ŻELAZÓWKA14.03.2018 godz. 17:30Centrum Kulturalno - Społeczne