Zgodnie z Zarządzeniem nr 312.1734.2022 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  informujemy, że przedłużono nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Dąbrowie Tarnowskie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który ma zostać wybudowany w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SiM Małopolska sp. z o.o. inwestycji.
Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się nazwisko wnioskodawcy i wskazanie, że koperta zawiera wniosek o zawarcie umowy najmu, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać bezpośrednio ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszystkie załączniki dostępne w Zarządzeniu nr 262.1324.2022 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Dąbrowie Tarnowskiej wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

1 Informator o inwestycji Przedłużono nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM Małopolska 1 Informator o naborach do SiM Małopolska Przedłużono nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM Małopolska