W dniu 30.08.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania „Modernizacja placu rekreacyjno – sportowego w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TRANS ART. Artur Trytko z Bobrownik Wielkich.
Zadanie realizowane będzie za kwotę 485 000 zł. z czego Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie w kwocie 136 000 zł od Samorządu Województwa Małopolskiego.

Zakres prac obejmuje:

  • modernizacja zdewastowanej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową,
  • w północnej części placu urządzenie boiska do koszykówki, do siatkówki, do tenisa ziemnego (plac gry o wymiarach 28m x 15m + niezbędne strefy bezpieczeństwa), z wyposażeniem,
  • południowa część placu przeznaczona na montaż 2 zestawów sportowo – rekreacyjnych,
  • w centralnym miejscu placu umiejscowienie mini ścianki wspinaczkowej,
  • odtworzenie ogrodzenia wraz z furtką wejściową,
  • zagospodarowanie terenu,
  • budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.
Malopolska Rozpoczynamy modernizację placu rekreacyjno – sportowego w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej“Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa MIRS”