Wtorkowego poranka 5 listopada br. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zebrali się laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Projekt okładki 3D książki Marii Krüger”, ich opiekunowie, przedstawiciel Referatu Promocji, Kultury і Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Jastrzębiec-Witowska oraz członkowie jury. Edyta Więcek w imieniu dyrektor MBP Jadwigi Kusior przywitała gości i wyraziła uznanie dla pomysłowości prac dzieci. Konkurs został zainspirowany zajęciami pt. „Historie z okienka Marii Krüger” organizowanymi w Oddziale dla Dzieci na przełomie września i października z okazji 115. rocznicy urodzin autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Jury w składzie: przewodniczący – Sławomir Bator, członkowie – Agata Obara-Giera oraz Zdzisław Banaś biorąc pod uwagę samodzielność, czas poświęcony na wykonanie pracy, pomysłowość oraz estetykę postanowiło przyznać spośród 33 prac w czterech kategoriach:

kategoria KLASA 0:
I  miejsce
– Gabrieli Burzawie z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
I miejsce – Mai Dorosz z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II
w Dąbrowie Tarnowskiej,
III miejsce – Antoninie Żygule z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II
w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienie – Emilii Sokołowskiej z Niepublicznego Przedszkola Ochronka im. św. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienie – Aleksandrze Michalczyk z Przedszkola Publicznego nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej;

IMG 1403 Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego w MBP

kategoria KLASA I:
I  miejsce
– Filipowi Gutowi z Filii MBP w Szarwarku,
II miejsce – Julii Gromskiej z Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
III miejsce – Karolinie Krawczyk z Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Smęgorzowie;

IMG 1417 Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego w MBP

kategoria KLASA II:
I  miejsce
– Milenie Motyl z Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
II miejsce – Lenie Jaworek z j Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
III miejsce – Aleksandrze Jurek z Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
Wyróżnienie – Samuelowi Warzecha z Filii MBP w Nieczajnie Górnej;

IMG 1425 Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego w MBP

kategoria KLASA III:
I miejsce
– Mikołajowi Bartuli z Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
II miejsce – Jakubowi Adamczukowi z Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Lipinach,
III miejsce – Michałowi Prząda z Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
Wyróżnienie – Wiktorowi Sasowi z Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
Wyróżnienie – Karolinie Kowal z Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Dąbrowie Tarnowskiej.

IMG 1391 Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego w MBP

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim nagrodzonym, a chętnych do obejrzenia pokonkursowej wystawy pt. „(Nie) oceniaj książki po okładce!” mogą to zrobić do do 13 grudnia br. w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci MBP.

IMG 1449 Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego w MBP