Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 rok. Na realizację tych zadań została rozdysponowana kwota 66.800 zł z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Komisja konkursowa oceniła 7 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w wymaganym terminie.

Przyznano dofinansowanie następującym wnioskodawcom:

  1. Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Smęgorzów dla zadania p.n. „Rozwijamy nasze umiejętności gry w piłkę nożną i nie tylko – aktywizacja młodego pokolenia do aktywnego uprawiania sportu i integracji społecznej”, – przyznano 7.000 zł.
  1. Miejsko – Ludowy Klub Sportowy „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska dla zadania p.n. „Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym w formie treningów i uczestniczenia w zorganizowanym systemie rozgrywek”, przyznano 41.700 zł.

 

  1. RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska dla zadania p.n. „Biegnij Dąbrowo”, przyznano   1.800 zł.
  2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Łucznicza Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska dla zadania p.n.”Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w ramach przygotowań do mistrzostw- Sezon 2018, przyznano 3.500 zł.
  3. Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „:Strzelec” Dąbrowa Tarnowska dla zadania p.n. „Cykl zawodów sportowych na terenie Powiśla Dąbrowskiego”,  przyznano 2.500 zł.
  4. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Dąbrowa Tarnowska dla zadania p.n. „Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży mających na celu rozwój umiejętności sportowych – piłka nożna oraz współzawodnictwo sportowe poprzez udział w zorganizowanym systemie rozgrywek piłkarskich, przyznano 4.300 zł.
  5. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Szarwark dla zadania p.n. „Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Szarwark poprzez szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizację amatorskich zawodów sportowych”, przyznano 6.000 zł.

Szczegóły w Z A R Z Ą D Z E N I U Nr 263.1139.2017 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 02.08.2017 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2017 r.