2 grudnia 2021 r., dokonano końcowego odbioru zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszów Mały” w ramach zadania budżetowego: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów III etap i Gruszów Mały”. 

Wykonawcą zadania była firma Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość zadania wyniosła: 2 767 992,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 950 000,00 zł. Realizacja zadania pozwoli na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej dla około 60 gospodarstw domowych w miejscowości Gruszów Małym.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

  • 2 361,64 mb sieci grawitacyjnej PVC 160, 200 (zlewnia pompowni P1),
  • 5 mb rurociągu tłocznego PE 90 (zlewnia pompowni P1),
  • Pompownię P1,
  • 1 867,21 mb sieci grawitacyjnej PVC 160, 200 (zlewnia pompowni P2),
  • 548,81 mb rurociągu tłocznego PE 90,
  • Pompownię P2.

Przypominamy że zgodnie z obowiązującym prawem w chwili oddania sieci kanalizacyjnej mieszkańcy są zobowiązani dokonać przyłączenia do niej, dlatego najpóźniej po sezonie zimowym trzeba wykonywać takie przyłączenia do budynków. Mieszkańcy posiadają zaprojektowany przyłącz od sieci głównej do swojego budynku z którym można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, natomiast kwestię związane z formalnym podpisaniem umowy na odbiór ścieków należy uzgadniać z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.