Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020, którego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.
Wnioski można składać do 15 stycznia 2020 roku za pomocą systemu EBOI. 

Materiały

Regulamin programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020
20200108​_regulamin-programu-ojczysty-2020.pdf1.00 MB