Gmina Dąbrowa Tarnowska zagospodarowała czas wolny dla dzieci i młodzieży organizując zajęcia rekreacyjno-sportowe pod nazwą „Już pływam”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego i ze środków własnych gminy. Miejscem realizacji projektu „Już pływam” jest Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej, ulica Sportowa 4. Termin realizacji projektu: od 27.03.2017 do 22.06.2017 roku.

Planuje się 18 godzin zajęć dla każdej grupy składającej się z 15 uczniów.  Zajęcia będą stanowiły 9 dwugodzinnych wejść na Krytą Pływalnię. Uczniowie ze szkół wiejskich mają zapewniony dowóz pod opieką nauczycieli.  Z nauki pływania skorzysta 105 uczniów z 5 szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie T.,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie T.,
Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej,
Szkoła podstawowa w Smęgorzowie,
Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim.

O bezpieczeństwo dzieci i naukę pływania zadbają wykwalifikowani instruktorzy pływania.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14.466 zł, w tym z budżetu marszałka 4.850  zł.

Zakładane rezultaty projektu to:
–          nabycie podstawowych umiejętności pływackich,
–          wzrost bezpieczeństwa korzystających z kąpielisk,
–          profilaktyka wad postawy i schorzeń kręgosłupa,
–          podniesienie sprawności fizycznej uczniów,
–          zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu,
–          promocja Małopolski jako regionu przyjaznego do uprawiania rekreacji i sportu.

Zgodnie z umową gmina jest zobowiązana do zamieszczania na stronie internetowej powyższej informacji wraz z wizualizacją przygotowaną przez Województwo Małopolskie na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Sport.

%foto UMDT  %foto UMDT